Lampionnen maken

17 september 2019

19.30 tot 20.00 uur         informatie-avond voor de groepen 3,4 en 5,6 

20.00 tot 21.00 uur         zakelijke ouderavond 

21.00 tot 21.30 uur         informatie-avond voor de groepen 1,2 en 7,8