Lampionnen maken

Ouders en de school

Ouders en de school

Ouders en leerkrachten zijn educatieve partners, hun samenwerking is in het belang van de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn er regelmatig informele en formele contacten. Voortgangsgesprekken, bespreking van het portfolio, gesprekken op uitnodiging en de informatie-avond zijn de meer formele momenten.  We verwachten dat  ouders deze bijeenkomsten bezoeken.
Op schoolniveau informeren we ouders door middel van de maandelijkse nieuwsbrief, de website en ouderavond. Voor korte berichtjes gebruiken we de Parro-app, de ouders ontvangen een bericht op hun mobiel of ander device. Verder hebben we vier inloopochtenden,  waar we in een informele setting spreken over diverse schoolzaken met de directeur en een teamlid.