Lampionnen maken
Het team 
Petra van der Molen         directeur 
Hennie Veldhuis groep 1/ 2
Barberdina Slob groep 3/ 4
José Terpstra groep 3/ 4 
Giel Maasdam groep 5 en groep 6
Olga Muurman groep 5 en groep 6
Anne Gre Flikkema     groep 7 en groep 8
Gerrit de Boer groep 7 en groep 8
Rutger Dijkstra vakleerkracht muziek
Gerrit de Boer vakleerkracht techniek 
Anita Larkens    intern begeleider
Frank Veenwijk gymnastiek
Jantina Grommers administratie
   
Klassenindeling schooljaar 2019 - 2020
  maandag
ochtend
maandag
middag
dinsdag 
ochtend
dinsdag
middag
woensdag  donderdag
ochtend
donderdag
middag
vrijdag 
gr. 1/ 2    juf Hennie juf Hennie juf Hennie  juf Hennie juf Hennie  juf Hennie  Juf Hennie meester Giel
gr. 3/ 4 juf José  juf José juf Barberdina  juf Barberdina  juf Barberdina  juf Barberdina juf Barberdina juf José 
gr. 5 meester Giel meester Giel meester Giel meester Giel        
gr. 6 juf Olga juf Olga juf Olga juf Olga        
gr. 5/ 6         juf Olga meester Giel meester Giel juf Olga
gr. 7         meester Gerrit   meester Gerrit  meester Gerrit  meester Gerrit  meester Gerrit 
gr. 8     juf Anne Gre     juf Anne Gre  juf Anne Gre   juf Anne Gre juf Anne Gre
gr. 7/ 8 meester Gerrit  meester Gerrit    juf Anne Gre        
 
Directie              maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

IB                                                 maandag door Anita Larkens
Gymnastiek                          op dinsdag door de vakleerkracht
Vakleerkracht muziek    op vrijdag
Vakleerkracht techniek op dinsdag
Vakleerkracht gym           op dinsdag
Administratie  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag